Počínaje třídou 1. A je od školního roku 2018 - 2019 dějepis vyučován jednu hodinu týdně s tím, že výuka dějepisu bude probíhat dva roky. Žákyně a žáci 2. A, 3. A a 4. A pokračují ve čtyčletém cyklu.

     Chronologicky přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, rozvíjí zájem o minulost a současnost vlastního národa i národů ostatních. Cílem je seznámit žákyně se základním přehledem historických událostí, naučit je hledat vzájemné souvislosti a příčiny dnešních událostí v minulosti. Žákyně se také seznamují s významnými osobnostmi, které ovlivnily vývoj společnosti. V hodinách jsou využívány poznatky z mnoha dalších předmětů. Prostřednictvím historie by žákyně měly získat vlastní objektivně kritický postoj k historickému vývoji, úctu k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, úctu k vlastnímu národu i národům ostatním.

Podřízené stránky (2): Maturitní otázky Učebnice